Bestellen

Bestellen doe je zo

Stuur een mail naar: ria.krijgsman@hetnet.nl

met je naam, adresgegevens en de artikelen die je wenst te bestellen. Je ontvangt vervolgens een mail met het rekeningnummer en het over te maken bedrag (inclusief portokosten voor Nederland van € 5,00 voor 1 product).

Na ontvangst van de betaling wordt je bestelling verstuurd.

Het Boek

Belangrijke punten in het boek over de werkwijze voor taal/lezen/spellen met logische opbouw:

(Mijn programma ‘ABC Speel en lees ermee’ staat niet in het boek)

 • Maak een duidelijk verschil tussen wat een letter is (visueel) en wat een klank inhoudt (auditief).
 • Bij kleuters zijn we vooral verkennend en speels bezig met de namen van de letters en is kijken, vergelijken en voelen het belangrijkst.
 • De alfabetnamen worden geleerd zoals kinderen deze in hun wereld veel tegenkomen en wij als volwassenen letters benoemen.
 • Eenzelfde letter kan er verschillend uitzien of klinken, maar de alfabetnaam blijft altijd hetzelfde.
 • Start bij jonge kinderen met de hoofdletters, daarna de kleine blokletters en als laatste (meestal in groep 3) de schrijfletters. Dat zijn de verschillende verschijningsvormen van de 26 letters van ons alfabet.
 • Als er geluisterd wordt naar de klank van een letter of lettercombinatie plakken we er bij de medeklinkers geen uh-klank achter. Dit geeft veel problemen omdat de uh-klank veel vaker geschreven wordt met de letter e. De medeklinkers worden aangeleerd aan het begin van een naam of woord of in ieder geval met een klinker erachter, b.v. met het lied na nee ni no. We spreken zo over de klanken van de medeklinkers: de gee-klank, de klank van de ha.
 • Als ik de alfabetnamen uitschrijf dan hoor ik a, bee, cee (spreek uit see), dee, e, ef, gee, ha, i, jee, ka, el, em, en, o, pee, q (zeg ku), er, es, tee, u, vee, wee, x (zeg iks), y (i-grec of ypsilon), zet. Y kan als klinker (in baby) of als medeklinkers (yoga) fungeren. De c, q, x en y doen ook mee en komen in veel namen van kinderen voor. (De klinkers uit het alfabet drukken we vet af).
 • Kinderen leren dat je de letters die klinkers genoemd worden, kunt roepen. De andere letters doen mee met de klinkers en heten medeklinkers.
 • De klinkers a e i o u klinken als hun naam, in tegenstelling tot de medeklinkers, waarbij we de klinkerklank moeten weglaten uit hun naam om hun klank te kunnen horen. Wat hoor je als je ‘ee’ weglaat bij de gee?
 • De klinkers a, e, i, o, u, in hun eentje klinken als in het alfabet en gelijk aan aa, ee, ie, oo, uu. Dit noemen we (beide) ‘lange’ klank maar heeft niets te maken met de tijdsduur van de uitspraak en dus ook niet dat ze er ‘lang’ uitzien!
 • De korte klanken van de klinkers noteren we als: ah, eh, ih, oh, uh. Denk aan "bah, joh, huh”. We spreken zo over de korte klanken: “de ah-klank van de a; de uh-klank van de u.
 • 2, 3 of 4 letters (klinkers + soms w of i) die samen een andere klank vormen, noemen we een klinkercombinatie, zoals oo, ei/ij, au/auw/ou/ouw, eu, aai, enz. De letter ‘eeuw’ kan dus niet. oo bestaat uit 2 letters, eeuw uit 4 letters.
 • Een eendeling woord of lettergreep van een woord kan bestaan uit 1 klinker of bevat altijd een klinker of klinkercombinatie gecombineerd met één of meerdere medeklinkers.
 • Het spel van klinkers en medeklinkers: de plaats van de medeklinker(s) bepaalt de klank van de klinkers.

Dit en nog veel meer vind je terug in ons boek.

Info

Mijn motivatie

Mede door een van mijn kinderen, raakte ik zeer geïnteresseerd in het kind bij wie het leren niet als vanzelf gaat. Hoe kan ik dit kind helpen, wat is er werkelijk aan de hand, wat kan ik ‘anders’ doen dan ze op school doen, zodat het kind de leerstof wel opneemt? Vooral op het gebied van motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, ontspanning en taal heb ik veel geleerd in de jaren voor de klas, de remedial teaching en de studies. Maar vooral ook door het contact met deze kinderen, hun ouders en leerkrachten.

Ieder kind is uniek, verdient een luisterend oor, ontspanning, focus. En gaf mij weer nieuwe inzichten.

Na mijn pensionering ging ik enthousiast door, sloot me aan bij de vereniging abctaal.nl, ontwikkelde mijn eigen programma verder. De afgelopen 2 jaar hielp ik mee om een boek te schrijven over voorbereidend lezen: ‘ABC Letterwereld’ waarbij ik prettig samenwerkte en veel leerde van Magda Jacobs en Renée Laqueur-van Gent.

Mijn eigen leer- en leesproces

Op het gehoor iets onthouden is niet mijn sterkste kant. Auditieve informatie beklijft niet snel. De tafels kreeg ik pas echt onder de knie toen ik kinderen met rekenen hielp doordat ik ze veelvuldig ging toepassen en met materialen en motoriek het inzichtelijk maakte. Lezen ging met minder energie en vlotter nadat ik oefeningen van edukinesiologie had gedaan, met onder ander de kruisloop, net als mijn dochter. Zie braingym.nl.

Ik was toen 36 jaar. Omdat mijn kortetermijngeheugen me vaak in de steek liet en de stress snel toesloeg, waren ontspanning, sporten, concentratie/meditatie, creativiteit en muziek zeer noodzakelijk voor mij. Om me de leerstof eigen te maken, leerde ik mezelf allerlei manieren aan:  aantekeningen maken, hardop voor mezelf iets verwoorden, logisch nadenken hoe iets in elkaar zit, me iets visueel voorstellen en met mijn handen en lichaam concreet bezig zijn, onder andere met tekenen, creativiteit en beweging. Ook verzon ik altijd melodietjes om iets te onthouden. Ik werd hier rustiger en alerter van en zo maakte ik steeds beter contact met wie ik werkelijk ben en begon ik met echt plezier te leren op mijn eigen, unieke wijze.

Ontwikkeling in zelfbewustzijn

Mijn eigen ontwikkeling in zelfbewustzijn is voor mij het belangrijkste in mijn leven. Hoe word ik een beter mens voor mezelf en anderen? Hoe kan ik mijn frustraties en zorgen omzetten naar meer liefde, compassie, vertrouwen, vrede en rust? Doordat ik 24 jaar geleden een heel wijze spirituele leraar in mijn leven mocht ontmoeten en bij mezelf te rade ging, ben ik waar ik nu ben.

Ik ben haar enorm dankbaar dat ik door haar lessen wijsbegeerte en begeleiding nu zelfbewuster, rustiger en met veel vertrouwen en dankbaarheid in het leven sta. Iedere dag mag ik meer leren en ik hoop met dit mooie werk kinderen (en het onderwijs) te helpen.

Mijn missie

Dit alles bij elkaar heeft er voor gezorgd dat ik me, al ben ik nu 74 jaar, nog steeds inzet voor de ‘zwakkere’ leerlingen, die meestal best intelligent zijn en een beter visueel dan auditief geheugen hebben. Zij hebben andere tools nodig dan nu op school gebruikelijk zijn. Gaandeweg ontdekte ik, dat wat in eerste instantie voor deze ‘uitvallers’ bestemd was, een manier van werken is die voor alle kinderen, simpeler, logischer, creatiever en effectiever is. Iedereen is gebaat bij instructie die blijft kloppen.

Omdat taal mijn passie is, heeft dit geresulteerd in samen met Magda Jacobs het boek 'ABC Letterwereld te schrijven en mijn eigen programma ‘ABC speel en lees ermee’ te ontwikkelen.