Leren doen we niet alleen met ons hoofd

 

Kennis in ons hoofd proppen is niet kennis integreren in onszelf. Leren vanuit het hart geeft betrokkenheid, enthousiasme, flexibiliteit, vertrouwen in onszelf, een rustige mind en ontspannen alertheid. Volledige aandacht voor wat we op het moment aan het doen zijn, betrokkenheid.

Kinderen zijn van zichzelf leergierig door hun nieuwsgierigheid naar de wereld; ze gaan van alles uitproberen en maken fouten. Bij een stimulerende omgeving zijn ze enthousiast en onderzoekend, gaan ze iets anders proberen en daar leren ze dan van.

 

Leren met hart en ziel

Als we met ons hart en ziel verbonden zijn, ervaren we mooie gevoelens, is onze mind rustig en hebben we focus.

We kunnen kinderen leren dat onze gedachten ons leven vorm geven en onze gevoelens en emoties veroorzaken. Iedereen heeft altijd een keuze om iets anders te denken.

We kunnen tijdens of naast de cognitieve vakken ontspannende bezigheden aanbieden:
Met muziek bezig zijn, de natuur erbij betrekken, creatief zijn of fysieke en sportieve uitdagingen arrangeren, yoga. Alles in verbondenheid met jezelf en de ander. De aanwezige overprikkeling wordt hierdoor gecompenseerd. Kinderen komen zo meer bij zichzelf terecht en meer in hun hart. Het leren zal dan met meer plezier, motivatie en inzet gaan omdat verschillende hersendelen meer samenwerken voor optimaal, geïntegreerd  leren.

Aandacht, respect, waardering

Liefdevolle aandacht, waardering en een positieve mindset zijn essentieel voor krachtig leren, concentratievermogen en reguleren stress. Het potentieel van onze intelligentie kan pas tot volledige bloei komen als hart en ziel verbonden zijn met wat we leren. Kinderen leren dan in zichzelf te geloven en dat fouten maken mag, want die zijn om van te leren.
 

Zelfreflectie

We kunnen onszelf pas echt ontwikkelen als we stilstaan bij wat er in ons omgaat en ons afvragen waarom wij doen zoals we doen. Als we bereid zijn te kijken wat de oorzaak is van onze niet-handige overtuigingen en emoties. Zelfbewustzijn is onderzoeken en ontdekken wie we zijn en hoe we met anderen om willen gaan. Meesterschap over onszelf betekent onszelf competent voelen, oog hebben voor de ander en uitzoeken op welke manier we de leerstof handig opnemen. Dat maakt leren leuk en effectief en geeft een krachtig gevoel.

We kunnen kinderen helpen om hun sterke en minder sterke kanten te leren kennen, te accepteren en hun talenten te ontwikkelen.

 

Verantwoordelijkheid

 

Verantwoordelijk zijn voor onszelf is ook verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen gedachten, gevoel en gedrag. Niet de schuld bij iets of iemand anders leggen, hoe lastig dat soms ook is.

Weten wie we zijn, is contact maken met ons authentieke zelf, waardoor juist innerlijke power ontstaat en inspiratie en intuïtie de kans krijgt.

De regie in eigen hand nemen en zelfkennis waardoor meer grip ontstaat op ons leven en leren. We ervaren dan waar we voldoening uit halen en we kunnen gaan doen waar we goed in zijn. Dan pas kunnen we iets voor anderen betekenen op welk vlak dan ook.