Alle zintuigen gebruiken

 

Ontwikkelingsmogelijkheden optimaal kunnen verwezenlijken vergt rekening houden met verschillende leerstijlen, de meervoudige intelligentie, het belang van de executieve functies en de emotionele intelligentie. Wonderlijk genoeg worden deze lang verworven inzichten in de praktijk te weinig benut. Het accent blijkt toch steeds te liggen op leren met het hoofd. Er heerst veelal een leren-voor-de-toetscultuur, prestaties vergelijken t.o.v. het groepsgemiddelde, en beoordeling van cognitieve kennis via cijfers. Effectief en met plezier leren echter vereist inschakeling van alle zintuigen met individuele leerwinst als maatstaf.

Ragnhild Oussoren is ontwikkelaar en schrijfster van schrijfdans.nl Alle zintuigen worden hierbij ingeschakeld. Kinderen zijn er enthousiast mee bezig, het geeft ontspanning en heeft een gunstig effect op de motoriek, de ruimtelijke oriëntatie, het schrijven, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de muzikale ontwikkeling.

 

Veelzijdige werkvormen

Door op vele manieren de stof aan te bieden, kan ieder kind de kans krijgen te ontdekken wat voor hem handig is om de leerstof zich eigen te maken.

Door goed te observeren, zien we al bij kleuters wat hun voorkeuren zijn. We kunnen inzetten op hun kwaliteiten, mogelijkheden en hun individuele ontwikkelingsniveau. Erik Scherder schreef er boeken over. In ’Laat je hersenen niet zitten’ en ‘Singing in the brain’ vertelt hij hoe belangrijk bewegen, muziek en zingen zijn om de hersenen beter te laten functioneren.

Zo brengen verwondering over de natuur en alles wat groeit en bloeit, met beide handen werken, creatief zijn en activiteiten samen met anderen ontspanning en betere hersenwerking.

 

Hoe leer jij?

Om hun leercapaciteiten te verhogen is het raadzaam om kinderen zich bewust te laten worden van hun manier van leren. Niet alleen bezig zijn met WAT ze moeten leren, maar ook met HOE ze dat kunnen leren. Wat werkt voor hem? Hoe werkt het in jouw hoofd? Door hen te observeren en vragen te stellen, helpen we hen daarbij. Zie: matrixmethode.nl en kernvisiemethode.nl
 
 

Overprikkeling en te weinig ontspanning

Onze complexe samenleving geeft vaak overprikkeling en vraagt juist om mensen die ontspannen en creatief kunnen zijn en werken met hoofd, hart en handen.

Ons digitale tijdperk heeft ons veel goeds gebracht, ook op onderwijsgebied.

De keerzijde is een teveel aan informatie die kinderen tot zich nemen en ‘volle hoofden’ als er geen limiet gesteld wordt aan de tijd die eraan besteed wordt. In gezinnen waar te jong en te veel achter een scherm gezeten wordt, kan dit ten koste gaan van veelzijdige ervaringsgerichte activiteiten en daarmee het leervermogen.